Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü

1981 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 2004 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gaziantep Ermenileri” başlıklı teziyle tamamladı. Bu tez 2010 yılında Antep Ermenileri: Sosyal, Siyasi ve Kültürel Hayat başlığıyla kitap olarak da yayınlandı. 2009 yılında yine aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. Doktora çalışmasını 2013 yılında “Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış ve Gelişim Sürecinde İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Tutumu (1878-1923)” başlıklı teziyle tamamladı. 2010 yılında doktora çalışmalarına devam ettiği İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. Hâlen aynı anabilim dalında Yard. Doç. Dr. unvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi