Yrd. Doç. Dr. Ömerül Faruk Bölükbaşı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Sultan II. Abdülhamit Döneminde Mali İdare (2005) ve XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Darbhâne-i Âmire (2013) başlıklı iki adet kitabı yayınlanmıştır. Osmanlı sosyal, ekonomik ve mâli tarihinin çeşitli alanlarında araştırmalarını sürdüren Bölükbaşı, aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) üyesidir.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi