Prof. Dr. Enis Şahin

22 Ocak 1968 tarihinde Trabzon merkezde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı vilayette tamamladıktan sonra, 1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yüksek öğrenimine başladı. Tarih bölümünü Haziran 1989’da birincilikle bitirdi. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. Kısa bir süre sonra, aynı Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ensitüsü’nde araştırma görevlisi oldu. Müteakiben yüksek lisans eğitimini de bu enstitüde yürütmeye başladı. 1991 yılında “İstanbul Basınında Vilâyât-ı Şarkiye Meselesi” adlı master teziyle yüksek lisansını tamamladı. Eylül 1991’de doktora sınavlarında başarılı olarak, lisansüstü eğitimini sürdürdü. “Türkiye ve Mavera-yı Kafkasya İlişkileri İçerisinde Trabzon ve Batum Konferansları ve Antlaşmaları (1917-1918)” adlı çalışmayla doktorasını tamamlayarak, “Tarih Doktoru” unvanını aldı. Lisansüstü çalışmalarının her ikisini de, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut’un danışmanlığında tamamladı. 2 Ağustos 1996’da Sakarya Üniversitesi’nde “Yardımcı Doçent Doktor” kadrosuna atandı. 10 Nisan 2006’da doçentlik sınavında başarılı oldu ve Temmuz 2011’de de yine aynı Üniversitede profesörlüğe yükseltildi. Bu süreçte Ağustos 2009-Ağustos 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu bünyesindeki Ermeni Masası’nda çalıştı. Yazar halen Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekte ve Cumhuriyet Tarihi’nin çeşitli evrelerine ait lisans ve lisansüstü seviyede dersler vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk İnkılâbı Tarihi, Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, Eski Türkçe Metinler – Belgeler (Osmanlıca), I. ve II. Dünya Savaşları Tarihi, Kafkasya Tarihi ve Türkiye ve Kafkasya İlişkileri Tarihi, Ermeni Meselesi ve Tarih Boyunca Türk – Ermeni İlişkileri ise ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmakta olup, makale ve kitaplarının büyük bir kısmı bu konulara dairdir.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi