Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi

1959 Ordu doğumlu. 1986’da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde “Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey’in Yargılanması” konulu teziyle, 1989’da tamamladı. 1996’da, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, “XX. Yüzyılın İlk Yarısında Manisa Kazası” konulu teziyle doktor unvanını aldı. 1986-1988 yıllarında, İzmir Özel Fatih Lisesi’nde öğretmenlik, 1988-1997 yıllarında da, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde okutmanlık görevlerinde bulundu. Hâlen, 1997’de başladığı Celâl Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı’nda, öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yerel tarih, Ermeni meselesi, Basın tarihi, Millî Mücadele ve Tarihi demografi alanlarında kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi