Prof. Dr. Hikmet Öksüz

1965 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çaykara’da, liseyi Trabzon’da tamamladı. 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği programından mezun oldu. 1987-1995 yılları arasında İstanbul Kartal Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde “Lozan’da Batı Trakya Sorunu” isimli teziyle Yüksek Lisans;1996 yılında da aynı enstitüde “Atatürk Dönemi Türkiye’nin Balkan Politikası (1923-1938” isimli teziyle de Doktora derecesini aldı.1995 yılından beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapan Öksüz, 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör oldu. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi