Prof. Dr. Hasan Babacan

1966 yılında Isparta’da doğan Hasan Babacan, ilk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli üniversitelerde akademik faaliyetlerde bulundu. “1590 tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Revan Kazası” konulu Yüksek Lisans, “Mehmed Talât Paşa 1874-1921 (Siyasi Hayatı ve İcraatı)” konulu doktora tezini tamamladı. Çalışmalarının önemli bir kısmı, son dönem Osmanlı Tarihi, Ermeni Meselesi ve Millî Mücadele Döneminde Isparta ve yöresi üzerinedir. Mehmed Talât Paşa, Tehcir mi Soykırım mı?, Cavid Bey Meşrutiyet Ruznâmesi, vb. çok sayıda kitabı, makalesi ve ilmi tebliği vardır.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi