Prof. Dr. Şakir Batmaz

Nevşehir’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra lisansüstü çalışmalarına Erciyes Üniversitesi’nde devam etti. Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği (2006), Türk- Ermeni İlişkilerine Tarihsel Perspektiften Bakış (2007),19. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları (2008) gibi bilimsel faaliyetlerde ve bunların esere dönüştürülmesinde düzenleyenler/editörler arasında yer aldı. 2006 yılında Ermenistan’da düzenlenen Caucasus Without Conflicts and Terrorizm: Dialogue of Civilizations on the Caucasian Crossroads sempozyumuna katıldı. Halen Erciyes Üniversitesinde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi