Doç. Dr. Nuri Karakaş

1973 yılında Balıkesir’de doğdu. İlköğrenimini Erzincan ve Bursa’da tamamladı. Orta ve Lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1998 yılında mezun olarak tamamladı. 1999 Haziran ayında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda “Türk-Amerikan Siyasi İlişkileri (1919-1923)” başlıklı tezle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında “Türk-Amerikan Siyasi İlişkileri (1939-1952)” başlıkla tez ile Doktor unvanını aldı. Halen Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi