Yrd. Doç. Dr. Mahmut Akpınar

1970 İstanbul doğumludur. ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olup 2001’de yüksek lisansını, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında Osmanlı Devleti’nde Şehbenderlik Müessesesi başlıklı tezle tamamlamıştır. 2010’da doktorasını, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında Bir Tanzimat Bürokratı ve Diplomatı Olarak Aleksandır Karatodori Paşa (1833- 1906) başlıklı tezle tamamlamıştır. Uzun yıllar MEB’de öğretmen olarak görev yapmıştır. 2010 yılından beri de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi