Doç. Dr. Ferudun Ata

Ferudun Ata 1966 yılında Konya’da (Bozkır) doğdu. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1995 Yılında Yüksek Lisansını, 2003 yılında da doktorasını tamamladı. 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2015 yılında da Profesör olan Ferudun Ata, hâlen Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı başkanıdır. Çalışmaları genellikle Cumhuriyet Tarihi dönemine ait olup, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, TTKurumu 2005 ve Süleymaniyeli Nemrut Mustafa Paşa, Bir İşbirlikçinin Portresi, Konya 2008 adlı kitaplarının yanı sıra Millî Mücadele Dönemi ve Ermeni meselesine ait makaleleri mevcuttur.

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi