Prof. Dr. Abdullah Saydam

1960 yılında doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu. Bir süre tarih öğretmenliği yaptı. 1987 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1992’de yardımcı doçent, 2000’de doçent, 2006’da profesör oldu. Bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekanlık görevlerinde bulundu. Halen Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarını Yakınçağ Tarihi alanında yürütmektedir

Projedeki makaleleri

© 2024 - Marmara Üniversitesi